กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

E-mail Print PDF

สรุปผลรางวัลกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

ประเภท Hardware

1. รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี

รางวัลที่ 1 เครื่องเซาะแผ่นกระเบื้องยาง
รางวัลที่2 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด
รางวัลที่ 3 (มี 4 รางวัล)
- การศึกษาชุดส่งกำลังเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายโดยใช้พลังงานสว่านไฟฟ้าไร้สาย
- การพัฒนาเครื่องรับซื้อกระป๋องเครื่องดื่มอัตโนมัติ 
- ชุดสาธิตการสอนการขยายย่านวัด
- ลานจอดรถอัจฉริยะ

 

Last Updated on Friday, 01 April 2016 02:45 Read more...
 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่10 ปี 2559

E-mail Print PDF

 

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทส และเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

หัวข้อ "Innovation for CHANGES" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
จัดแสดงและตัดสินผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ประเภท Hardware และ Software
แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ
1.นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
2.นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
3.บุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> http://goo.gl/JA5jqA << 
หรือกดไลค์ www.facebook.com/sutinnovations

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณสุกัญญา เจริญสุข
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 044-224756

Last Updated on Monday, 29 February 2016 01:47
 

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

E-mail Print PDF

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 39 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทอุปกรณ์

เครื่องมือ หรือฮาร์ดแวร์ 25 ผลงาน และประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 14 ผลงาน

โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 02:38 Read more...
 

http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276139manoch.png http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798050twit_chickhen.JPG http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/220040twit_pan.JPG
/index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html
  • 0
  • 1
  • 2