ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่10 ปี 2559

Monday, 29 February 2016 01:20 administrator
Print

 

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทส และเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

หัวข้อ "Innovation for CHANGES" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
จัดแสดงและตัดสินผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ประเภท Hardware และ Software
แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ
1.นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี
2.นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา
3.บุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> http://goo.gl/JA5jqA << 
หรือกดไลค์ www.facebook.com/sutinnovations

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณสุกัญญา เจริญสุข
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 044-224756

Last Updated on Monday, 29 February 2016 01:47