ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

Friday, 01 April 2016 02:33 administrator
Print

สรุปผลรางวัลกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

ประเภท Hardware

1. รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี

รางวัลที่ 1 เครื่องเซาะแผ่นกระเบื้องยาง
รางวัลที่2 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด
รางวัลที่ 3 (มี 4 รางวัล)
- การศึกษาชุดส่งกำลังเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายโดยใช้พลังงานสว่านไฟฟ้าไร้สาย
- การพัฒนาเครื่องรับซื้อกระป๋องเครื่องดื่มอัตโนมัติ 
- ชุดสาธิตการสอนการขยายย่านวัด
- ลานจอดรถอัจฉริยะ

 


 

2. รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา

รางวัลที่ 1 โครงเลี้ยงเซลล์เชิงประกอบจากส่วนผสมไฟโบรอินจากไหม-ไคโตซานกับแก้วชีวภาพที่มีอนุภาค
รางวัลที่ 2 เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดพกพาโดยใช้สีย้อมดอกปีบทอง 
รางวัลที่ 3 เครื่องพิมพ์แบบ Piesoelectric สำหรับสร้างชั้นพาสซิเวชันเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับเชิงพานิชย์และสังเคราะห์หมึกพิมพ์

3. รุ่นทั่วไป

รางวัลที่ 1 ไม่มี
รางวัลที่ 2 (จำนวน 2 รางวัล)
- เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้ากลุ่มอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า 
- เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยอัมพาต รูปแบบที่ 2 และเก้าอี้ปรับระดับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รางวัลที่ 3 ระบบบันทึกเสียงเครื่องฟังตรวจไร้สายด้วยเครื่องส่งย่านยูเอชเอฟ

 

ประเภท Software

1. รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี

รางวัลที่ 1 มันส์ดีทริป
รางวัลที่ 2 แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
รางวัลที่ 3 (จำนวน 2 รางวัล) 
- แอปพลิเคชันการส่องกล้องทางเดินอาหาร
- ระบบพัฒนาและจัดการเว็บไซต์เพื่อ SME

2. รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา

รางวัลที่ 1 อุ๊คมีทรีดี : ระบบสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติอัตโนมัติสำหรับแสดงการเล่นอูคูเลเล่
รางวัลที่ 2 ไม่มี
รางวัลที่ 3 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการบริหารจัดการภายในบ้าน

3. รุ่นทั่วไป

รางวัลที่ 1 ไม่มี
รางวัลที่ 2 (จำนวน 2 รางวัล) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
- ระบบบริหารจัดการหนังสือมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รางวัลที่ 3 (จำนวน 2 รางวัล) 
- สื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง เรื่อง กลไกการคลอดปกติ
- การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียภาษามือไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

รางวัล Innovation for CHANGE สิ่งประดิษฐ์ประเภท Hardware

ผลงาน : โครงเลี้ยงเซลล์เชิงประกอบจากส่วนผสมไฟโบรอินจากไหม-ไคโตซานกับแก้วชีวภาพที่มีอนุภาคทรงกลมสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก


รางวัล Innovation for CHANGE สิ่งประดิษฐ์ประเภท Software

ผลงาน : มันส์ดีทริป

Last Updated on Friday, 01 April 2016 02:45