Home

วัตถุประสงค์

E-mail Print PDF

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

            เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ที่มีความสามารถในการคิดประดิษฐ์ หรือพัฒนาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานหรือการเรียนการสอน ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อันได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับจากการคิดริเริ่ม
  2. ปรับแปลงผลิตภัณฑ์เดิมให้ใช้งานได้ดีขึ้น หรือลดต้นทุน
  3. สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นต้นแบบและมีผลเชิงพาณิชย์
Last Updated on Thursday, 23 September 2010 03:47  

http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276139manoch.png http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798050twit_chickhen.JPG http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/220040twit_pan.JPG
/index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html
  • 0
  • 1
  • 2