Home โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนฯ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนฯ

E-mail Print PDF

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2547 - 2553

 

ชื่อผลงาน : การพัฒนา Software ตัวอย่างด้านความปลอดภัยของอาหาร

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน :เตาอบปิ้งไก่ประหยัดพลังงานและเวลา

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : กระทะทอดปลาประหยัดพลังงานและหนังปลาไม่ติดกระทะ

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : ระบบการสอบเคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : ภาพเคลื่อนไหวสำหรับการเรียนการสอนวิชา การสอนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ภาษาซี

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : โปรแกรมการประเมินผลบทเรียน e – Learning โดยใช้การถ่ายโอนข้อมูลจาก moodle

หัวหน้าโครงการ : นางศุภชานันท์ วนภู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ของ มทส.

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมพันธุ์ ชาญศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : การพัฒนากรรมวิธีเตรียมน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมัน สำปะหลังภายหลังการบำบัดให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : ระบบรายงานพิกัดรถโดยสารประจำทางอัตโนมัติโดยใช้ GPS

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการวิจัยทางการแพทย์ (ระยะที่สอง)

หัวหน้าโครงการ :ผศ.อ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องต้นแบบของกระบวนการดูดซับด้วยวิธีสลับความดัน ที่ใช้ตัวดูดซับจากมันสำปะหลังสำหรับแยกน้ำออกจากไอเอทานอล

หัวหน้าโครงการ :อ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกอัตโนมัติผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : ซอฟแวร์ภาพเคลื่อนไหวสื่อหลายมิติในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พลังแดดแบบพื้นพรุนเอียง

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : เครื่องอบแห้งแบบกระโจมแดด

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ชื่อผลงาน : เครื่องเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน แบบปรับความถี่ได้

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Last Updated on Tuesday, 13 July 2010 04:31  

http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/276139manoch.png http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798050twit_chickhen.JPG http://if.sut.ac.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/220040twit_pan.JPG
/index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html /index.php/en/เปิดตัวเว็บไซต์-กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ.html
  • 0
  • 1
  • 2